1 kiêu gạch bao nhiêu viên và cách tính số gạch trong 1 kiêu

Có nhiều người còn không biết 1 kiệu gạch là thế nào. 1 kiêu gạch nó như thế nào. Thực tế, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy chúng tại các trồng gạch. Trừ việc đồ trực tiếp gạch xuống đất. Còn xếp gạch chắc chắn nhân viên xếp gạch sẽ xếp thành kiêu dành cho bạn. Bài viết hướng dẫn bạn cách tính 1 kiêu gạch bao nhiêu viên.

1 kiêu gạch bao nhiêu viên

Bạn hãy xem hình phía dưới. Một một cột, chống gạch được gọi là 1 kiêu.

Thuật ngữ kiêu gạch rất được nhiều người dùng trong xây dựng. Tôi sẽ không thể bảo bạn chính xác 1 kiêu gạch bao nhiêu viên. Vì số viên gạch trong kiêu phụ thuộc vào sở thích một phần, hoặc vào thói quen người xếp. Nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tính số lượng gạch trực tiếp trên kiêu. Bất cứ kiêu nào trước mặt bạn bạn đều có thể đếm được.

Cách tính tính 1 kiêu gạch bao nhiêu viên

Thứ nhất: Quan sát trên mặt của kiêu gạch: Thông thường kiêu gạch xếp 5 viên – 6 viên – 10 viên

Thứ hai: Đếm số hàng gạch. Bạn chỉ cần nhân với số gạch mỗi hàng là ra thôi.

Bạn chỉ cần đếm 1 kiêu và những kiêu sau cộng trừ các hàng gạch với nhau là được.

Xem thêm: Cách giải quyết bồn cầu thoát nước chậm

3.3/5 - (3 bình chọn)

Comments are closed.

Gọi 0974710172