Home / Điều khoản & Bảo Mật

Điều khoản & Bảo Mật

Điều khoản & Bảo Mật
Rate this post

Hiện nay, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ như thông tắc cống, thông tắc bồn cầu, hút bể phốt … tới khách hàng. Để chúng tôi hoàn thành tốt các công việc của mình. Khách hàng cần đáp ứng những điều sau đây. Với Công ty thông tắc bồn cầu (Bên A) và khách hàng (Bên B).

Điều khoản

Đối với bên A

  • Cung cấp dịch vụ thông tắc cống, thông tắc bồn cầu, hút bể phốt và các dịch vụ khác liên quan
  • Thực hiện công việc hoàn thành đúng theo tiến độ được giao.
  • Sau khi hoàn thành cần dọn dẹp sạch sẽ nơi thi công
  • Đưa hóa đơn, phiếu thu cho khách hàng sau khi thi công

Đối với bên B

  • Cung cấp đầu đủ số điện thoại và địa chỉ giúp tiếp cận khu vực thi công dễ dàng hơn
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A tiến hành công việc
  • Thanh toán đầy đủ sau khi công việc hoàn thành

Bảo mật

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của khách hàng vào mục đích thương mai. Không chia sẻ thông tin khách hàng cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 vì bất kỳ lý di gì.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin nếu đối tượng yêu cầu là cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Gọi 0974710172